Med-Practic
Посвящается выдающемуся педагогу Григору Шагяну

События

Анонс

У нас в гостях

Aктуальная тема

 

Медицинский Вестник Эребуни 3.2012 (51)

Особенности применения собственных васкуляризированных тканей при реконструкции груди с тканевыми дефектами

Ключевые слова: реконструкция груди, TRAM лоскут, ТДЛ, пластика груди после мастэктомии

Актуальность темы

Грудь – наиболее визуально значимый признак принадлежности к женскому полу, символ женственности и материнства. Отсутствие или изменение формы груди воспринимается женщиной не только как эстетический и физический недостаток...

Пластическая хирургия
Коррекция патологической антеторсии и шеечно-диафизарного угла бедренной кости в лечении остаточной дисплазии тазобедренного сустава

Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, остеотомия бедра

Введение. Как известно, при четкой организации раннего выявления врожденного вывиха бедра (ВВБ) и начала его лечения в родильном доме почти полностью отпадает необходимость хирургического лечения...

Травматология и ортопедия
Преимущество и недостатки лечения врожденного вывиха бедра в стременах Павлика

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, лечение, стремена Павлика

Введение. Врожденный вывих бедра (ВВБ) относится к наиболее распространенной и тяжелой патологии опорно-двигательной системы у детей, лечение которой представляет сложную задачу современной ортопедии...

Травматология и ортопедия
Наш опыт лечения стрессового недержания мочи у женщин методом слинговых операций

Ключевые слова: стресс, надержание мочи

Введение

Частота встречаемости недержания мочи у женщин во всех возрастных группах достигает 30-35%, причем стрессовое недержание (характеризуется как непроизвольное выделение мочи из мочевого пузыря во время физической активности, кашля, чихания и др.) составляет 49 % вышесказанного...

Урология
Наш опыт цистопростатэктомии с илеоцистопластикой по Штудеру при раке мочевого пузыря

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, радикальная цистэктомия, лимфодиссекция

Рак мочевого пузыря (РМП) составляет 4% в обшей структуре онкологических заболеваний, а по частоте встречаемости занимает 5-е место у мужчин и 11-е место у женщин...

Онкология Урология
Применение лазера в урологии (Обзор литературы. Первый опыт применения гольмиевого лазера в Армении)

Ключевые слова: урология, ллазер, первый опыт

Лазер (англ. laser, акроним от англ. light amplification by stimulated emission of radiation - усиление света посредством вынужденного излучения), оптический квантовый генератор, устройство, преобразующее энергию накачки(световую...

Урология Обзоры
  Ծննդաբերությունից հետո կանանց մոտ հնարավոր խնդիրները. Սոնա Աբելյան
morevmankan.am

  «Մանկության Աշխարհ  EXPO 2023» 15-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդես

  «Lady EXPO 2023» 16–րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդես

 

  Научные исследования vs. БАДы: кто победит в битве за иммунитет?

 

 

  «Արմենիա» ՀԲԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում՝ նեֆրոլոգի, թոքաբանի, ԷՍԳ բժշկի
  Реабилитационная cлужба
erebunimed.com
  Лапароскопические операции при грыжах
nairimed.com
  МЦ Наири инициировал и уже осуществляет процесс внедрения международного стандарта управления качеством ИСО и аккредитации авторитетной ДжейСиАй

  Հոգեբուժական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում հանդարտեցման բժշկական մեթոդի կիրառման կարգը
hapak.am

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ