ՏՆՕՐԵՆ   Գագիկ Ալթունյան
  ՀԱՍՑԵ   ք. Գյումրի, Հաղթանակի պող. 25 շ.
  ՀԵՌԱԽՈՍ

  +374 312 5 51 33, +374 312 5 51 30

  ԷԼ.ՀԱՍՑԵ   Berlinhosp@ mail.ru
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա
 

ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա

Պոլիկլինիկան իրականացնում է մասնագիտական կոնսուլտացիաներ և համապատասխան բուժում, բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ, մասնակցում բժշկական ստանդարտների մշակմանը, ներդրմանը և բժիշկների, միջին բուժական անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։

 

ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկան կառուցվել է 1989թ. Գերմանիայի «Կարմիր  խաչի» կողմից, գերմանական ժողովրդի, «ԱՍԲ», Գերմանիայի Բեռլինի «Ազատ ռադիոկայանի» և Էննե Բուրդայի հանգանակություններով, որպես նվիրատվություն Գյումրիի ժողովրդին և շահագործման է հանձնվել 1993թ. դեկտեմբերի 10-ին:

 

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 
պետական պատվերի շրջանակներում բնակչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում,


պետական պատվերի շրջանակներից դուրս արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում:
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
թերապևտիկ ծառայություններ,
մանկաբուժական ծառայություններ,
նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն,
աբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայություններ, զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննություն և բուժում:

 

 

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

Նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ։

 

Իրականացնում է բնակչության բժշկահիգիենիկ դսատիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից արտոնագրված այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ։
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա
 

Մասնակցում է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը։

 

Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, հետդիպլոմային վերապատրաստմանը։


Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցում է առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։

 

 

 

ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա

 

ԲԵՌԼԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ

 

 

ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա          
           
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա. Թերապևտիկ բաժանմունք          
           
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա          
   

 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԿԱՅՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՂ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԸ.                           

 

մանկաբուժական,

 

թերապևտիկ,

 

ընտանեկան բժշկության,

 

մանկաբարձա-գինեկոլոգիական,

 

լաբորատոր ախտորոշիչ

(կլինիկական, բիոքիմիական),

 

ճառագայթային ախտորոշիչ

(ռենտգենաբանական),

 

ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

(ուլտրաձայնային),

 

իմմունոկանխարգելիչ։

 

 

 

 

   

ՆԵՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆՐ


նյարդաբանական,

 

սրտաբանական,

 

ներզատաբանական,


ընդհանուր վիրաբուժական,

 

վնասվածքաբանական,

 

քիթ-կոկորդ-ականջաբանական,

 

ակնաբուժական,

 

թերապևտիկ ստոմատոլոգիա,

 

վիրաբուժական ստոմատոլոգիա,

 

բուժական մերսում,


ֆիզիոթերապևտիկ,

 

ֆթիզիատրիկ։

        ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա
 
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա
 
ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա

ԳՅՈՒՄՐԻ. ԲԵՌԼԻՆ պոլիկլինիկա. մանկական և նեղ մասնագիտական բժիշները

 

ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ

 

Կազմակերպության ստորաբաժանումները
Լուրեր Ծառայություններ Գիտական բժշկություն Երեխա Թվեր, փաստեր, դեպքեր Իրադարձություններ Կազմակերպություններ Հիվանդություններ Կին Աֆորիզմներ Հրապարակումներ Բժիշկներ Ավանդական բժշկություն Տղամարդ Տեսասրահ Հայտարարություններ Հիվանդություններ Առողջ ապրելակերպ Կոսմետոլոգիա Ուղարկել բացիկ Հրատապ թեմա Դեղեր Բժշկական իրավունք Ալգորիթմեր, թեստեր Կապ Մեր հյուրն է Առաջին օգնություն Պատմական խրոնիկա Կարիերային սանդուղքով