Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ստոմատոլոգիա

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումը սովորական բշտախտի ժամանակ (սկիզբը` նախորդ համարում)

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների կարմիր երիզի բշտային և էրոզիվ ախտահարումներ կարող են դիտվել, բացի սովորական բշտախտից, նաև մի շարք այլ հիվանդությունների (բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա, աֆթոզ ստոմատիտ, սովորական հերպես, կաթնախտային ստոմատիտ, կարմիր տափակ որքին և այլն) ժամանակ, որոնցից այն պետք է տարբերակել:

 

Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեման կլինիկորեն տարբերվում է սովորական բշտախտից ավելի սուր սկզբով, շրթունքների և լեզվի արտահայտված այտուցով, ցաների տեղակայմամբ` գերազանցապես բերանի խոռոչի առաջային հատվածներում: Ճիշտ է, այստեղ նույնպես բշտերը կարող են ունենալ թառամ ծածկ և էրոզիաների մակերեսի փառակալում (նկ.12), որոնք բշտախտ են հիշեցնում: Մաշկը նույնպես ախտահարվում է (բշտեր, էրոզիաներ, կեղևներ), սակայն ցանն այս դեպքում տեղակայվում է գերազանցապես ձեռնաթաթերի, ոտնաթաթերի, արտաքին սեռական օրգանների վրա). զարգանում է այտուցային ու հիպերեմիկ ֆոնի վրա: Բացի այդ, Նիկոլսկու, Ասբո-Հանզենի ախտանիշները և բշտախտին բնորոշ լաբորատոր թեստերը բացասական են:

 

Նկար 12. Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա 

Նկար 13. Աֆթոզ ստոմատիտ


Նկար 14. Սովորական հերպես`

բերանի լորձաթաղանթի ախտահարումով

 

Աֆթոզ ստոմատիտը (նկ. 13) տարբերվում է սովորական բշտախտից էրոզիաների սահմանափակ արտահայտվածությամբ, սովորաբար կլորավուն կամ ձվաձև տեսքով. խիստ ցավոտությամբ: Նրանք գերազանցապես տեղակայվում են շրթունք-լնդային ծալքերում, այտերի ու կոշտ քիմքի լորձաթաղանթի վրա: Հարկլինիկական և լաբորատոր հետազոտություններով բշտախտը չի հայտնաբերվում:

 

Սովորական հերպեսը բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա կարող է առաջանալ ինքնուրույն և մնալ մինչև վերջ միայն այդպիսի տեղակայումով, սակայն այն ավելի հաճախ զուգորդվում է մաշկի հարևան տեղամասերի ցանավորմամբ (նկ. 14): Բերանի խոռոչում բշտիկները լինում են մանր և հանդես են գալիս խմբավորված, մոտավորապես կորեկի հատիկի չափ ու ավելի փոքր: Ինչպես բշտիկները, այնպես էլ նրանցից գոյացած էրոզիաներն առաջանում են սուր բորբոքային ֆոնի վրա, ցավոտ են, հակված են արագ լայնանալու, ինչպես նաև պարբերական կրկնումների:

 

Կաթնախտի (կանդիդոզ) դեպքում հաճախ ախտահարվում է բերանի լորձաթաղանթը (մանավանդ շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց): Կլինիկորեն հիվանդությունն արտահայտվում է սպիտակ փառով ծածկված անկանոն ձևի և տարբեր չափսերի բորբոքային օջախներով: Փառը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել մածկիչի օգնությամբ. մերկացնելով վառ հիպերեմիկ մակերեսը (նկ.15): Փառի մանրադիտակային հետազոտությամբ հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ սնկաթելեր, հունդեր, լեյկոցիտներ, էպիթելային, բայց ոչ ականտոլիտիկ (բշտախտային) բջիջներ:

 

Սովորական բշտախտից կարմիր տափակ որքինի տարբերակումը բավական դժվար է, եթե խոսքը գնում է առաջինի բշտախտանման ձևի մասին, որը գործնականում դիտվում է շատ հազվադեպ: Սակայն նույնիսկ այս դեպքում ախտահարված լորձաթաղանթի վրա բշտիկների հետ մեկտեղ կարելի է հայտնաբերել նաև տվյալ հիվանդությանը բնորոշ հանգուցիկներ, տեղակայված հատկապես ատամների` հարևան հատվածների հետ հպման տեղում, ինչպես նաև լեզվի վրա (նկ. 16): Այդ հանգուցիկները, որպես կանոն, միաձուլվում են և գոյացնում օղակաձև պատկերներ (Ուիկխեմի ցանց, նկ. 17): Ինչ վերաբերում է բուն բշտիկներին, ապա դրանք կարմիր տափակ որքինի ժամանակ ունենում են ավելի կայուն ծածկ և ավելի ուշ են պատռվում, քան բշտախտի ժամանակ, իսկ նրանց պարունակությունը լինում է ոչ միայն շճային, այլև արյունային: Կարմիր տափակ որքինին բնորոշ են նաև քորը, Կեբների ֆենոմենը (նմանատիպ ցանավորում մեխանիկական, քիմիական և ջերմային ներգործության տեղում): Մինչդեռ սովորական բշտախտին բնորոշ ախտանիշները բացակայում են:

 

Նկար 15. Կաթնախտային ստոմատիտ


  Նկար 16. Կարմիր տափակ որքին: Էրոզիաներ ենթալեզվային շրջանում

Նկար 17. Կարմիր տափակ որքին:

Ուիկխեմի ցանց այտերի ներսային մակերեսին

 

Այսպիսով, ստոմատոլոգին դիմած հիվանդի մանրազնին հետազոտությամբ վաղաժամ ախտորոշվում են սովորական բշտախտին բնորոշ ախտանիշները և հնարավոր է լինում խուսափել ախտորոշման սխալներից` իրենց ծանր հետևանքներով: Այդ մասին են վկայում մեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում հանդիպած բազմաթիվ դեպքեր, որոնցից երկուսի մասին ցանկանում ենք նշել:

 

Վերջերս մեզ դիմեց մոտավորապես 50 տարեկան մի կին` Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկի աշխատակից: Ունենալով ցավի զգացում լեզվի շրջանում, նա դիմել է տեղի ստոմատոլոգին: Վերջինս նրա մոտ հայտնաբերել է բորբոքային երևույթներ ինչպես լեզվի, այնպես էլ այտերի լորձաթաղանթի շրջանում, ախտորոշել է «աֆթոզ ստոմատիտ» և նշանակել ողողումներ երիցուկի թուրմով, կալիումի հիպերմանգանատի լուծույթով, մշակում ինչ-որ ժելեով: Հիվանդի վիճակը ինչ-որ չափով թեթևանալուց մի քանի օր անց նորից է վատացել: Այս անգամ նա դիմել է մեկ այլ ստոմատոլոգի, որը նույնպես նշանակել է տեղային հակաբորբոքային, ինչպես նաև հակաբիոտիկներով բուժում (ներքին ընդունման և սրսկումների ձևով): Բժիշկների մտքով անգամ չէր անցել հետազոտություններ կատարել այլ հիվանդությունների ուղղությամբ: Դրա հետևանքով արդեն ամիսներ անց հիվանդի մաշկի փոփոխություններ էին առաջացել: Եվ միայն դրանից հետո նա դիմել է մաշկաբանին, որը նրա մոտ ախտորոշել է սովորական բշտախտ` բերանի լորձաթաղանթի և մաշկի ախտահարումով:

 

Ավելի ծանր հետևանք է ունեցել սխալ ախտորոշումը մեկ այլ դեպքում: 40 տարեկան մի կին դիմել է ստոմատոլոգի: Վերջինս ախտորոշել է «սուր ստոմատիտ» և կատարել նշանակումներ, սակայն մեկ շաբաթ անց հիվանդը դժվարացել է անգամ սնունդ ընդունել: Բժիշկը որոշել է, որ լորձաթաղանթի ախտահարման պատճառը ատամնաբների բորբոքումն է և անհրաժեշտ է գտել հեռացնել դրանք: Հիվանդի համաձայնությամբ նա մեծ դժվարությամբ հեռացրել է միանգամայն առողջ բոլոր ատամները: Սպասված բարելավման փոխարեն հիվանդի ընդհանուր վիճակը ծանրացել է: Պրոցեսի մեջ է ընդգրկվել կոկորդը, մեծացել ու ցավոտ են դարձել մոտակա ավշային հանգույցները: Հիվանդը դժվարացել է անգամ խոսել: Խորհրդատվության հրավիրված քիթ-կոկորդ-ականջաբանը ենթադրելով, որ չարորակ ուռուցք է, նշանակել է ախտահյուսվածքաբանական հետազոտություն: Ցավոք սրտի, այստեղ նույնպես թույլ է տրվել ախտորոշման սխալ. պատրաստուկում եղած և բշտախտին բնորոշ բջիջները համարվել են որպես քաղցկեղային: Արդյունքում հիվանդին պատրաստել են լուրջ վիրահատության: Միայն պատահականորեն հայտնված մաշկաբանի շնորհիվ ախտորոշվել է «սովորական բշտախտ» և տարվել հիմնավորված բուժում:

 

Այսպիսով, սովորական բշտախտը` բերանի խոռոչի ախտահարումով, սահմանային հիվանդություն է ստոմատոլոգիայի և մաշկաբանության միջև: Նրա ժամանակին ախտորոշումը, նմանատիպ այլ հիվանդություններից տարբերակումը հավասարապես վերաբերում է այդ երկու մասնագիտությունների բժիշկներին, շատ ցանկալի է` միմյանց հետ խորհրդատվության պայմաններում: Այդ դեպքում միայն նրանց կհաջողվի իրենց դիմած հիվանդներին վերադարձնել կորցրած առողջությունը, գեղեցկությունն ու հոգեկան անդորրը:

Հեղինակ. Է.Ե. Դանիելյան1, Է.Ա. Դանիելյան, 2 «Հելիոս» Էսթետիկ բժշկության կենտրոն «Հայբուսակ» համալսարանի բազային քոլեջ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 1.2011 (290)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

20.03.2016

Հարգելի Roza, բարև Ձեզ:  Կլման ակտի ժամանակ նկատվող գերթքարտադրություն նկատվում է  հիմնականում բերանի խոռոչի բորբոքային հիվանդությունների դեպքում, թունավորումների, որոշ դեպքերում նաև նյարդային խանգարումների ժամանակ: Ցանկալի է դիմել մանկական ԼՕՌ մասնագետի, անհրաժեշտության դեպքում նաև նյարդաբանի:

Մեդ-Պրակտիկ

20.03.2016

Հարգելի Tehmine, բարև Ձեզ: Հերպեսը վիրուսային հիվանդություն է, այն վերջնական բուժում չունի: Իմունիտետի անկման հետևանքով նկատվում են սրացումներ: Սրացման ժամանակ կարող եք բշտերի վրա քսել ցանկացած հակավիրուսային քսուք, կարող եք զուգակցել նաև հակավիրուսային հաբերով: 

Մեդ-Պրակտիկ

23.02.2016

Հարգելի Karmen, բարև Ձեզ: Նախ պետք է համոզվել, որ դրա պատճառը սնկերն են, կան այլ գանգատներ, թե ոչ, միգուցե կա այլ խնդիր: Սոդայով կամ շալֆեյով ողողումներ կարող եք անել, դրանք հակասեպտիկներ են, կարող են որոշ չափով թեթևացնել վիճակը: Լիարժեք բուժման համար ցանկալի է դիմել ատամնաբույժի կամ ԼՕՌ մասնագետի:

Մեդ-Պրակտիկ

23.02.2016

Հարգելի Ana, բարև Ձեզ: Բերանի թթու համի պատճառը ստամոքսի թթվայնության բարձրացումն է, իսկ դա նկատվում է գաստրիտների ժամանակ: Հարկավոր է լիարժեք բուժում, խորհուրդ կտայի դիմել գաստրոէնտերոլոգի:

Արևիկ

11.02.2016

Բարև Ձեզ, խնդռւմ եմ կասեք ինձ ինչ պետք է անել նկար 14-ում սովորական հերպես՝ բերանի լրձաթաղանթի ախտահարման դեպքում: Եվ հնարավոր է դա կապված լինի ծխելը թարգելու հետ: Կանխավ շնորհակալություն

Nona

06.02.2016

Barev dzez, im beranum shat hachaxaki haytnvum en Սովորական հերպես` բերանի լորձաթաղանթի ախտահարումով inchpes vor nkar 14-um, uzum em imanal dranc haytnvelu patcharner@ ev ardyoq dranq voreve ayl hivandutyan axtanishner chen??Naxapes shnorhakalutyun

SAMVEL

06.02.2016

BAREV DEV MEK TARUC AVEL E EXAV BERANUMS EV LEZVIS VRA VERQER EN LINUM ARACHUC KARMIR TESKOV HETO SPITAKUM EN VERQERN TEVUM E ERKU SHABAT HETO ANCNUM NORIC KRKNVUM E GNACEL EM MASHKAYINI MOT XORURD E TVEL METROGIL DENTA BAYC ANOGUT XNDRUM EM MI XORURD TVEK .QIT KOKORDN EL ASEC NSHIKNERIC KLINEN NSHIKNERS HACHAXAKI EN CAVUM

Roza

03.02.2016

Txas 10 tarekan e kokordum an@ndhat tuq e havaqvum , uteluc snund@ mi tesak djvar e kul talis, ete hnaravor e kseq inch anem,um petq e dimem , ardyoq vtangavor ban chka. Naxapes shnorhakalutyun

Tehmine

29.01.2016

Barev cez.im beranu linum e 14-rd nkari pes herpes,xndrum em aseq in4 dexorayq ogtagorcem,kam um dimem,4isht bujum stanalu hamar.

Karmen

23.01.2016

Barev dzez xndrum em ogneq inchpes karox em bujel snker@? Shrtunqs urchum e chaqum u cavum e. Es kerakrum em krcqov. Sodayov ev shalfeov voxoxumnerem anum da kogni xndrum em aseq inch@ kogni indz.

Ana

22.01.2016

barev dzes im anunn ana e es 30 tarekan em amusnacac em ev unem mek balik , hxicyans 7 amsekanum beranis xorochn ahavor ttvum er ' ginekologn asec vor da hxiyutyunic e , erb erexan cnvi da kacn , erexas shutov kdarna mek tarekan bac es der ayd thach zgacoxutyunic chem azatvel , ete qaxcr el em utum nuynisk dranic heto el beranis xorochn llcvum e ttu hexukov , ete karox eq ogneq

Մեդ-Պրակտիկ

11.01.2016

Հարգելի Արթուր, բարև Ձեզ: Կարմիր, առանց փառի խոցեր լզվի վրա, կամ բերանի խոռոչի այլ հատվածներում կարող է առաջանալ մի քանի պատճառներից: Ամենահաճախ հանդիպողը մեխանիկական վնասումն է, քանի որ ատամները հեռացրել եք, մեխանիկական վնասումը  բացառում ենք: Պատճառ կարող են լինել նաև իմունիտետի անկումը, հերպեսը, ստամոքս-աղիքային համակարգի հիվանդությունները, ալկոհոլի և ծխախոտի չարաշահումը: Խորհուրդ կտայի դիմել գաստրոէնտերոլգի, ներքին խնդիրները բացառելու համար: 

Մեզ մոտ հետազոտվել ցավոք չեք կարող, քանի որ Մեդ-Պրակտիկը բժշկական-տեղեկատվական կայք է:

Մեդ-Պրակտիկ

08.01.2016

Հարգելի Naira, բարև Ձեզ: Ցավում եմ նեղ մասնագիտական խորհուրդ չենք կարող տալ: Հարկավոր է դիմել անասնաբույժի կամ անասնաբուժական դեղատուն:

Արթուր

06.01.2016

Շնորհակալություն,փառով պատված չէ կարմիր կետիկներով է արտահայտված,խնդրում ոմ ասեք ինչ կարելի է օգտագործել իսկ ձեր մոտ կարողենա հետազոտվել

Մեդ-Պրակտիկ

05.01.2016

Հարգելի Արթուր, բարև Ձեզ: Ըստ Ձեր նկարագրածի լզեվի վրա առաջանում են փոքրիկ խոցեր: Խնդրում եմ գրեք, դրանք պատված են փառով, թե ունեն կարմրավուն երանգ, դրա միջոցով կարելի է պարզել պատճառը: Կփորձենք օգնել Ձեզ: Պատճառ կարող են լինել բերանի խոռոչի ինֆեկցիաները` բակտերիալ կամ վիրուսային, սնկերը, իմունիտետի անկումը, ինչպես նաև ներքին օրգանների հետ կապված խնդիրներ: Լիարժեք բուժման համար հարկավոր է պարզել պատճառը: 

Naira

05.01.2016

Barev dzez, ete karox eq indz mi harcum ogneq , erb anasunnern en dabaxov hivandanum inchpes kareli e ognel nranc

Արթուր

03.01.2016

Բերանի խոռոչի ձախ կողմում լեզվի խորքում միշտ ունենում եմ բորբոքում այն նկատվում է փոքրիկ փոսիկներով դիմել եմ ստամատոլոգի ասացին այդ կողմի ատամներից է ատամներս հեռացրին ժամանակ առ ժամանակ անցնում է նօրից կրկնվոմ է դա միայն ձախ կողմում լեզվի խորքում է Ընդունելեմ անտիբիոտիկներ սրսկման և հաբերի տեսքով խնդրում եմ և անհամբեր սպասւմ ձեր պատասխանին

Մեդ-Պրակտիկ

14.11.2015

Հարգելի OFELYA, բարև Ձեզ: Քանի որ կաթնային բշտախտի առաջացման պատճառը սնկերն են, բուժումը պետք է ներառի հակասնկային միջոցներ, տեղային և խմելու ձևով: Բացի այդ շատ կար¨որ է բեևանի խոռոչի միկրոֆլորայի կարգավորումը, որը սնկերի բազմացման գլխավոր պատճառն է:

Մեդ-Պրակտիկ

31.10.2015

Հարգելի'  կայքի այցելուներ, տեխնիկական պատճառներով հարցերին պատասխանելը ժամանակավորապես հնարավոր չէր, և որոշ հարցեր, որոնց պատասխանելն այլևս ակտուալ չէ, հեռացվել են կայքից: Խնդրում ենք, եթե Ձեր հարցերը դեռևս ակտուալ են, նորից գրել:  Հայցում են Ձեր ներողամտությունը:

OFELYA

10.10.2015

barev dzez xmdrum em asel inchpes kareli e bujel katnayin b@shtasht@!

Մեդ-Պրակտիկ

23.07.2015

Հարգելի Milena, բարև ձեզ: Կարող եք կատարել ողողումներ նռան կեղևի եփուկով և քսել "Սոլկոսերին դենտա"  քսուկը տվյալ հատվածենրին:

milena

21.06.2015

Barev dzez arden 1 amise lezvis shurj bshtikner en arajacel erbemn chi cavum isk erb inchvor ttu kam kcu em utum sksvum e aveli shatanal u amboxj or caval xndrumem inchvor xorhurd tal

Մեդ-Պրակտիկ

02.06.2015

Հարգելի Arpine, բարև Ձեզ: Ցավոք հերպեսը վերջնական բուժում չունի: Հերպեսի վիրուսը օրգանիզմում գտնվում է պասիվ վիճակում և անբարենպաստ պայմանների դեպքում ` ինֆեկցիաներ, իմունիտետի անկում, սթրեսներ,  արտահայտվում է: Սրացումների ժամանակ կարող եք օտագործել հակավիրուսային միջոցներ, ինչպես տեղային, այնպես էլ ներքին ընդունման հաբերի ձևով: 

Arpine

26.05.2015

Barev dzez xndrum em kaseq inchpes karox em bujel herpes@,an@ndhat linum e berani ev lezvi vra vor@ bavakanin cavot e

Մեդ-Պրակտիկ

12.04.2015

Հարգելի ALIK, բարև Ձեզ: Քանի որ վիրահատության ժամանակ գեղձային ամբողջ համակարգը չի հեռացվում, նման երևույթներ հնարավոր են: Ֆարինգիտի պատճառը ևս մնացած բորոբոքված գեղձերն են, հարկավոր է դիմել  ԼՕՌ մասնագետի: Եթե դեղորայքային միջոցներն անարդյունավետ են, հնարավոր է նորից վիրահատության կարիք լինի:

ALIK

07.04.2015

Barev dzez es mi harc unem im glaner@ heracvac en bayc chgitem im mot sksel en ajel te uxaki lav chen katarel virahatutyun@ glanerics mek@ cak e u misht kosht tarax e mech@ havaqvum gnacel em bjshki asel en angina e bayc bolor dexern @nduneluc voxoxumner@ katareluc heto chi ancel ev es voch sur faringit unem artyoq da karoxe linel patchar@ naxapes shnorhakalutyun

Մեդ-Պրակտիկ

27.03.2015

Հարգելի Hasmik, համապատասխան բուժում նախ պետք է ճշտել, թե սեբորեայի որ տեսակն է առկա Ձեզ մոտ` ճարպային, չոր, թե խառ ձևը: Քանի որ սեբորեայի առաջացման հիմքում ճարպագեղձերի ֆունկցիայի խանգարումն է և ճարպի գերարտադրությունը, հարկավոր է պարզել այդ խանգարման պատճառները, որոնք բազմաթիվ են: Սեբորեայի բուժումը բավականին բարդ և երկարատև պրոցես է, և տնային պայմաններում բուժել այն հնարավոր չէ: Հարկավոր է դիմել մաշկաբանի, հիվանդության պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում ստանալու համար: Մինչ այդ տնային պայմաններում ճարպային փոխանակությունը կարող եք կարգավորել սնունդի միջոցով: Խուսափեք ճարպոտ, գրգռող և ածխաջրերով հարուստ սննդի ընդունմից: Օգտակար կարող է լինել A, E, B վիտամինների ընդունումը: Գլխամաշկի ճարպոտությունը կարելի է նվազեցնել սելեն պարունակող կամ  "Дегтярный"  շամպուն օգտագործելով: 

Hasmik

26.03.2015

barev dzez.vor xndrem kaseq.te inchpes bujem seborean.glxis mej e exel.

Մեդ-Պրակտիկ

11.03.2015

Հարգելի Ani, եթե արդեն կա թարախ, ապա սովորական ողողումները չեն օգնի: Հարկավոր է դիմել ատամնաբույժի, հնարավոր է լինի հարկ թարախաբուշտը բացելու համար: Այնուհետև պետք է նշանակվի համապատասխան հակաբիոտիկոթերապիա:

Մեդ-Պրակտիկ

01.03.2015

Հարգելի Alina, բարև Ձեզ: Ցավով պետք է նշեմ, որ հերպեսը վերջնական բուժում չունի, այն ընդմիշտ մնում է մարդու օրգանիզմում և անբարենպաստ պայմանների դեպքում կլինկիորեն արտահայտվում է: Հերպեսի կլինիկական ախտանիշների վառ արտահայտման ժամանակ կարող եք օգտագործել հակավիրուսային միջոցներ և բնականաբար զերծ մնալ սադրող գործոններից:

Կարդացեք նաև

Բերանի խոռոչի հիգիենիկ ցուցանիշի կապը բերանային հեղուկի ֆիզիկա-քիմիական որոշ բնութագրերի հետ ծխող և չծխող անձանց մոտ

Բանալի բառեր. բերանի խոռոչ, հիգիենա

Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի հանգամանքը գտնվում է բազմաֆունկցիոնալ կապի մեջ պարոդոնտի հիվանդությունների պատճառահետևանքային գործոնների համակարգում [17]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Լնդային հեղուկի ֆիբրոնեկտինի պարունակությունը որպես գերաճական երևույթների զարգացման գործոն

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, լնդային հեղուկ, ֆիբրոնեկտին
Լնդային հյուսվածքում գերաճական պրոցեսի առաջացման մեջ ընդգրկված մի շարք մեխանիզմներ իրացվում են ցիտոկինների հատուկ խմբի` շարակցական և էպիթելային հյուսվածքների բջիջների աճի գործոնների միջնորդությամբ։ Սակայն դրանց իրականացման հետագա մեխանիզմները, այսինքն ֆիբրոբլաստների տեղային խթանման պրոցեսներն իրականացնող կոնկրետ գործոնները, գրեթե ուսումնասիրված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2007 (29)
Օրթոդոնտիկ բուժում ստացող հիվանդների մոտ բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների և վարքագծի գնահատումը և այն փոփոխելու հնարավորությունները

Բանալի բառեր. կարիես, օրթոդոնտիկ բուժում, հիգիենա

Ի նկատի ունենալով, որ օրթոդոնտիկ անշարժ ապարատներով բուժման ժամանակ կարիեսի կանխարգելիչ միջոցառումների և, մասնավորապես, բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի պահպանությունը պահանջում է հիվանդի ակտիվ համագործակցությունը, հեղինակների կողմից որոշվել է հետազոտել հիվանդների մոտ հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների առկայությունը և բժշկական խորհրդատվության միջոցով այդ գիտելիքը ավելացնելու հնարավորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Օրթոդոնտիկ հիվանդների մոտ կարիեսի կանխարգելման նպատակով Bifluorid 12 ֆտոր-լաքի ազդեցության կլինիկական դիտարկումների արդյունքները

Բանալի բառեր. օրթոդոնտիա, կարիես, Bifluorid 12 ֆտոր-լաք

Ներածություն. Օրթոդոնտիան ստոմատոլոգիայի համեմատաբար նոր ճյուղ է, որը բուռն զարգանում է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում: Այս զարգացումն իր հերթին առաջ է բերում բազմաթիվ հարցեր, որոնք պահանջում են համապատասխան լուծումներ: Այս հարցերը վերաբերում են ինչպես առանձին վերցված օրթոդոնտիային, այնպես էլ ընդհանուր ստոմատոլոգիայի պրոբլեմներին: Այսօր օրթոդոնտիայի առջև ծառացած լրջագույն հարցերից մեկը կարիեսի կանխարգելումն է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Ատամնածնոտային անոմալիաների տարածվածության ուսումնասիրման մեթոդաբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. ատամնածնոտային անոմալիաներ (ԱԾԱ), օրթոդոնտիկ ցուցանիշներ, առանձին ատամների անոմալիաներ (ԱԱԱ), ատամնաշարի անոմալիաներ (ԱԱ), կծվածքի անոմալիաներ (ԿԱ)­­

Ըստ ուսումնասիրված գրականության տվյալների, մինչև օրս չկան ԱԾԱ-ների բացահայտման և գրանցման միատիպ մեթոդական մոտեցումներ, հիմնված ԱԾ համակարգի կարգավիճակը գնահատող հանրաճանաչ և համընդհանուր չափանիշների վրա...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)
Սյունիքի մարզի խմելու ջրի մեջ ֆտորի ցածր քանակ պարունակող քաղաքներում բնակվող դպրոցականների ատամների կարիեսով ախտահարվածության գնահատականը

Բանալիբառեր. ատամներ, կարիեսի ուժգնություն, դպրոցականներ, Սյունիքի մարզ, ‎‎ֆտորի ցածր քանակ

Ներկայումս չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձվում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների (ՍՀ) կանխարգելմանը։ Կանխարգելման հիմնական խնդիրներից մեկն է հանդիսանում նախադպրոցական երեխաների մոտ ատամների կարիեսի կանխարգելումը, քանի որ երեխաների մեծ մասի մոտ այն սկսում է զարգանալ վաղ տարիքից սկսած և բացասական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի վրա...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3-4.2003 (15-16)
Արմավիրի մարզի բնակիչների ստոմատոլոգիական հիվանդացության դինամիկայի ուսումնասիրության սկզբունքները և մեթոդական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. Տարածվածություն, ուժգնություն, կարիես, երեխաներ

Տարբեր մարզերում բնակվող մարդկանց ստոմատոլոգիական հիվանդացության ցուցանիշների և տեղային բիոգեոքիմիական առանձնահատկությունների ազդեցության գնահատման համար ուսումնասիրման ամենահուսալի մեթոդներից է հանդիսանում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3-4.2003 (15-16)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ