Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուրոլոգիա

Ամորձիների երկկողմանի Լեյդիգոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. ամորձու նորագոյացություն, Լեյդիգոմա, ամորձու ինտերստիցիալ բջիջների ուռուցք

Հայտնաբերվել է 193 հրատարակում (Medline) մեծահասակների շրջանում Լեյդիգոմայի 480 դեպքի վերաբերյալ, այդ թվում 3 աշխատանք՝ ընդհանուր առմամբ 90 հիվանդի վրա կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ [1-6]: 

 

Լեյդիգոմաները հանդիպում են ամորձիների ուռուցքների 1-3% դեպքերում մեծահասակների մոտ և դեպքերի 3%-ում նորածինների և երեխաների մոտ: Մեծահասակների մոտ առավել հաճախ այն հանդիպում է 30-60 տարեկան, իսկ երեխաների մոտ 3-9 տարեկան հասակում [2,8]: Դեպքերի 3%-ում Լեյդիգոման լինում է երկկողմանի [2]: Առավել հաճախ այն հանդիպում է Կլայնֆելտերի և անդրոգենիտալ համախտանիշներով տառապող երեխաների մոտ [8,15]: Լեյդիգոմաները դեպքերի ընդհամենը 10%-ում ունենում են չարորակ ընթացք, որը ենթադրաբար պայմանավորված է հետևյալ չափանիշների առկայությամբ.

 

 • չափսերը մեծ են 5 սմ-ից,
 • բջջային ատիպիկություն,
 • միտոտիկ ակտիվություն` 3-ից ավելի տեսադաշտերում,
 • նեկրոզ,
 • անոթային ինվազիա,
 • ինֆիլտրատիվ աճ,
 • աճ ամորձու պարենխիմայից դուրս,
 • ԴՆԹ-ի անէուպլոիդություն [1,7,10]:

 

Հիվանդները հիմնականում գանգատվում են ամորձու չափսերի անցավ մեծացումից կամ հայտնաբերվում է գոյացությունը պատահականորեն սոնոգրաֆիկ քննությամբ: Հերմինոգեն տեստիկուլյար բջջային մարկերները նեգատիվ են: Դեպքերի 80%-ում հորմոնալ քննություններում կարող են նկատվել երեխաների մոտ տեստոստերոնի և մակերիկամային անդրոգենների ավելացում, չափահասների մոտ` տեստոստերոնի նվազում, էստրադիոլի և էստրոգենների ավելացում, լյուտեոտրոփ և ֆոլիկուլոստիմուլացնող հորմոնների ավելացում [11,12]: Դեպքերի 30%-ում կարող է լինել գինեկոմաստիա [13,14]:

 

Վարման և բուժման ընտրության վերաբերյալ վերջնական խորհրդատվություններ դեռ մշակված չեն, քանի որ չկան ներկայացված բավարար հետազոտության տվյալներ [18]: Մալիգնիզացիայի հյուսվածքաբանական նշանների բացակայության դեպքում հետագա Վարումը օրխոֆունիկուլէկտոմիայից հետո կազմվում է անհատապես [15-17]: Հաշվի առնելով սպեցիֆիկ օնկոմարկերների բացակայությունը, խորհուրդ է տրվում կատարել համակարգչային շերտագրում: ՈՒռուցքները, որոնք ունեն մետաստազներ ավշահանգույցներում կամ այլ օրգաններում զգայուն չեն քիմիո- և ճառագայթային թերապիային [19]: Մետաստազների առկայության դեպքում մահացությունը 100% է կազմում:

 

Հիվանդը, 23 տարեկան, դիմել է ուրոլոգիական կլինիկա գանգատվելով փոշտի աջ կեսի խրոնիկ բութ ցավերից:

 

Anamnesis morbi: Իրեն հիվանդ է համարում մոտ մեկ ամիս:

Anamnesis vitae: Հիվանդի մոտ մանկական հասակից ախտորոշվել է մակերիկամային անբավարարություն: ՈՒնեցել է վաղաժամ սեռական հասունացում:

 

Օբյեկտիվ քննությամբ՝ ամորձիները չափսերով սովորական են, ցավոտ չեն, պինդ կոնսիստենցիայի, անհարթ մակերեսով, առկա են օջախային պնդացումներ, մակամորձիները` առանց փոփոխությունների:

 

Սոնոգրաֆիկ. լյարդը, լեղապարկը, փայծաղը, պանկրեասը երիկամները առանց փոփո-խությունների են: Ամորձիները սովորական չափսի են, դիֆուզ փոփոխված, իզոէխոգեն, տարբեր չափսի օջախներով: Գունավոր դուպլեքս սոնոգրաֆիկ քննությամբ (այլ մասնագետի կողմից) նշված օջախները հիպոէխոգեն են, արտահայտված անոթավորումով:

 

Համակարգչային շերտագրումով հետորովայնամզային լիմֆոհանգույցների մեծացում և ամորձիներում պաթոլոգիկ փոփոխություններ չէին նկարագրվում:

 

Կրծքավանդակի ռենտգենագրաֆիայով թոքերը առանց ինֆիլտրատիվ-օջախային փոփոխությունների, պլևրալ ծոցերը ազատ էին, թոքարմատները և սրտի ստվերը առանց փոփոխությունների:

 

Օնկոմարկերները եղել են նորմայի սահմաններում: Ժխտվել են սեռավարակները, տուբերկուլյոզը, բրուցելիոզը: Եռակի կատարված սպերմոգրամայով-ազոսպերմիա: Ադրենոկորտիկոտրոփ հորմոնը նորմայից բարձր էր, կորտիզոլը նորմայի սահմաններում էր:

Ախտորոշվել է ամորձիների նորագոյացություն: Ազոսպերմիա: Մակերիկամային խրոնիկական անբավարարություն` սուբկոմպենսացիայի փուլում:

 

Ողնուղեղային անզգայացման տակ կատարվել է ամորձիների երկկողմանի բիոպսիա:

Պարենխիմայից վերցված կենսանյութի միկրոսկոպիկ քննությամբ հայտնաբերվել են սպերմատոգենեզի եզակի բջիջներ, սպերմատոզոիդներ չեն հայտնաբերվել:

 

Պաթոհիստոլոգիական քննությամբ` երկու ամորձիներում ուռուցք Լեյդիգի բջիջներից: Ամորձու խողովակների ատրոֆիա և հիալինոզ: Միայն Սերտոլիի բջիջներ ձախ ամորձու նմուշների եզակի խողովակներում: 

 

Մեկնաբանություն. հայտնաբերված ուռուցքը զուրկ է չարորակության հյուսվածքա-բանական բնութագրերից, սակայն նույնիսկ այս տարբերակը դասվում է անկանխագուշակելի վարքագծով ուռուցքների շարքին:

 

Կատարվել է այլ մասնագետների կոնսուլտացիա, ստացվել երկրորդ և երրորդ կարծիք: Հաշվի առնելով հիվանդի տարիքը` խորհուրդ է տրվել զերծ մնալ բիլատերալ օրոֆունի-կուլէկտոմիայից, կատարել գոյացությունների էնուկլեացիա և սահմանել ակտիվ հսկողություն:

 

Ողնուղեղային անզգայացման տակ կատարվել է գոյացության էնուկլեացիա աջից: Քանի որ գոյացությունը զբաղեցնում էր ամորձու ամբողջ պարենխիման և մակամորձիները ֆիբրոտիկ փոփոխված էին, որոշվեց կատարել օրխոֆունիկուլէկտոմիա աջից, այդ մասին տեղեկացվեցին հիվանդը ու ծնողները, որից հետո կատարվեց օրխոֆունիկուլէկտոմիա աջից: Կատարվեց ձախ ամորձու ռեզեկցիա՝ գոյացության էնուկլեացիա: Գոյացությունը զբաղեցնում էր ձախ ամորձու ծավալի 60-70%-ը:

 

Պաթոհիստոլոգիական քննությամբ աջ ամորձու նմուշների կտրվածքներում մակամորձու հարևանությամբ առկա են Լեյդիգի բջիջների դաշտեր՝միջանկյալ կոպիտ ֆիբրոզ հենքի շերտերով: ՈՒռուցքի բջիջների չափսերը բավականին տարբերվում են, կորիզները զգալի բազմապիսի են: Միտոզներ չեն հայտնաբերվել: Մակամորձիներում, ամորձու մնացած հատվածներում դիտվում է անհամասեռ լիմֆոցիտար ինֆիլտրացիա տարածուն կոպիտ ֆիբրոզով: Ամորձու խողովակները նոսր են դասավորված, ատրոֆիկ են՝պատի հիալինոզով, լուսանցքում առկա են միայն Սերտոլիի բջիջներ: Սերմնալարի հատույթների կտրվածքներում ուռուցքային տարրեր չեն հայտնաբերվել: Պրոքսիմալ հատվածում դիտվում է անհամասեռ լիմֆոցիտային ինֆիլտրացիա կոպիտ ֆիբրոզով: Ձախ նշումով գոյացության նմուշների կտրվածքներում նույն տեսքի Լեյդիգի ուռուցքային բջիջների մեծ դաշտեր: ՈՒռուցքը մասամբ ներաճել է ամորձու ցանց: Պերիֆերիկ տեղամասերի գնահատմամբ ուռուցքը հեռացվել է բարակ-կեղծ պատիճի սահմաններում: Դրանից դուրս հայտնաբերվում են սակավաթիվ ատրոֆիկ, հիալինոզի ենթարկված խողովակներ, որոնք պարունակում են միայն Սերտոլիի բջիջներ: 

 

Մեկնաբանություն. ուռուցքը զուրկ է չարորակության ակնհայտ հյուսվածքաբանական բնու-թագրերից, սակայն նույնիսկ այս տարբերակը համարվում է անկանխագուշակելի վարքագծով ուռուցք:

 

Եզրափակիչ ախտորոշում. Զույգ ամորձիների Լեյդիգոմա անկանխատեսելի վար-քագծով: Ազոսպերմիա: Մակերիկամային խրոնիկական անբավարարություն սուբ-կոմպենսացիայի փուլում:

 

Դուրս է գրվել բավարար վիճակում, խորհուրդ է տրվել առաջին երկու տարում 6 ամիսը մեկ կատարել որովայնի և կրծքավանդակի համակարգչային շերտագրում, այնուհետև տարին մեկ անգամ:

 

Դուրս գրվելուց 5 ամիս անց կատարված համակարգչային շերտագրումով պաթոլոգիական փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել:

 

Մեկնաբանություն. հիվանդի մոտ մանկական հասակից ախտորոշված է մակերիկամային անբավարարություն, այսինքն` բնածին անդրոգենիտալ համախտանիշ, որի ժամանակ լինում է 21-հիդրոքսիլազա ֆերմենտի բնածին թերֆունկցիա, որի հետևանքով մակերիկամի կեղևի կծիկային շերտում չեն սինթեզվվում գլյուկոկորտիկոիդներ, ինչի պատճառով հիպոֆիզում խթանվում է ադրենոկորտիկոտրոփ (ԱԿՏՀ) հորմոնի արտազատումը, որը խթանում է մակերիկամի կեղևի ցանցավոր շերտի բջիջներին, որոնք էլ արտազատում են մակերիկամային անդրոգեններ և էստրոգեններ: Այդ պատճառով էլ հավանաբար հիվանդի մոտ դիտվել է վաղա-ժամ սեռական հասունացում: 

 

Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ ԱԿՏՀ-ի ազդեցությամբ ամորձիներում զարգանում է մակերիկամների էկտոպիկ բջիջների ստիմուլյացիա և հիպերպլազիայի ենթարկված բջիջների խմբերը առաջացնում են հանգույցներ: Այդ բջիջները միկրոսկոպիայով դժվար են դիֆերենցվում Լեյդիգի բջիջներից: Առաջանում է այսպես կոչված Լեյդիգի բջիջների ուռուցքային բարորակ հիպերպլազիա՝ հիմնականում պոստպուբերտանտ հասակում: Հավանաբար Լեյդիգի բջիջների հիպերպլազիան զույգ ամորձիներում և խիստ քանակական գերակշռությունը պայմանավորված են հիվանդի վերոնշյալ էնդոկրին հիվանդությամբ, որի ժամանակ առաջանում է նաև լյուտեինիզացնող հորմոնի գերարտազատում հիպոֆիզի առաջային բլթում, որը Լեյդիգի բջիջների խթանիչն է հանդիսանում:

 

Գրականություն

 

 1. La Vecchia C., Bosetti C., Lucchini F. et al. Cancer Mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1995. Ann Oncol. 2010 Jun;21(6):1323-60. Epub 2009 Nov 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948741
 2. Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX. Curado MP, Edwards B, Shin R, et al eds. IARC Scientific Publication 2007, No. 160. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfsonline/epi/index.php.
 3. Engholm G., Ferlay J., Christensen N. et al. NORDCAN--a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol 2010 Jun;49(5):725-36. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20491528
 4. Jemal A., Siegel R., Ward E., et al. Cancer Statistics, 2009. CA Cancer J. Clin., 2009 Jul-Aug;59(4):225-49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19474385
 5. Huyghe E., Matsuda T., Thonneau P. Increasing incidence of testicular cancer worldwide: a review. J Urol 2003 Jul;170(1):5-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12796635
 6. McGlynn K.A., Devesa S.S., Sigurdson A.J., et al. Trends in the incidence of testicular germ cell tumours in the United States. Cancer 2003 Jan;97(1):63-70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12491506
 7. Bosl G.J., Motzer R.J. Testicular germ-cell cancer. N. Engl. J. Med., 1997 Nov;337(4):242-53. [no abstract available] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9227931
 8. Kuczyk M.A., Serth J., Bokemeyer C., et al. Alterations of the p53 tumour suppressor gene in carcinoma in situ of the testis. Cancer 1996 Nov;78(9):1958-66. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8909317
 9. Looijenga L.H., Gillis A.J., Stoop H., et al. Relevance of microRNAs in normal and malignant development, including human testicular germ cell tumours. Int J Androl 2007 Aug;30(4):304-14; discussion 314-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573854
 10. Reuter V.E. Origins and molecular biology of testicular germ cell tumors. Mod Pathol 2005 Feb;18(Suppl 2): S51-S60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15761466
 11. Rapley E.A., Turnbull C., Al Olama A.A., et al; UK Testicular Cancer Collaboration. A genome-wide association study of testicular germ cell tumor. Nat Genet 2009 Jul;41(7):807-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19483681
 12. Kanetsky P.A., Mitra N., Vardhanabhuti S., et al. Common variation in KITLG and at 5q31.3 predisposes to testicular germ cell cancer. Nat Genet 2009 Jul;41(7):811-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19483682
 13. Korkola J.E., Houldsworth J., Feldman D.R., et al. Identification and validation of a gene expression signature that predicts outcome in adult men with germ cell tumors. J Clin Oncol 2009 Nov 1; 27(31):5240-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770384
 14. Osterlind A., Berthelsen JG, Abildgaard N, et al. Risk of bilateral testicular germ cell tumours in Denmark: 1960-1984. J. Natl. Cancer Inst 1991 Oct;83(19):1391-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1656057
 15. MՔller H., Prener A., Skakkebaek N.E. Testicular cancer, cryptorchidism, inguinal hernia, testicular atrophy and genital malformations: case-control studies in Denmark. Cancer Causes Control 1996 Mar;7(2):264-74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8740739
 16. Dieckmann K.P., Pichlmeier U. The prevalence of familial testicular cancer: An analysis of two patient populations and a review of the literature. Cancer 1997 Nov;80(10):1954-60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9366298
 17. Forman D., Oliver R.T., Brett A.R., et al. Familial testicular cancer: a report of the UK family register, estimation of risk and a HLA class 1 sib-pair analysis. Br J Cancer 1992 Feb;65(2):255-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1739626
 18. Weestergaard T., Olsen J.H., Frisch M., et al. Cancer risk in fathers and brothers of testicular cancer patients in Denmark. A population based study. Int. J. Cancer., 1996 May;66(5):627-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8647624
 19. Dieckmann K.P., Loy V., Buttner P. Prevalence of bilateral germ cell tumours and early detection based on contralateral testicular intra-epithelial neoplasia. Br. J. Urol., 1993 Mar;71(3):340-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8386582.

 

Հեղինակ. Ա.Հ. Մադաթյան, Ա.Յու. Բաբլումյան, Դ.Կ. Ֆանարջյան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ուրոլոգիայի ամբիոն, Արմենիա ՀԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Աղբյուր. med-practic.com
Պարբերականի էլեկտրոնային տարբերակի հովանավոր.
 

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուռուցքաբանություն Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միզապարկի ֆլյուորեսցենտային ներմիզուկային մասնահատման բարդությունների նվազեցումը բիպոլյար եղանակի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, ֆլյուորեսցենցիա, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում 

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման ստանդարտ է համարվում ուռուցքի ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի մետաբոլիզմը

Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենը 34ԿԴ մոլեկուլյար զանգվածով գլիկոպրոտեիդ է, որը գրեթե գերազանցապես արտադրվում է շագանակագեղձի էպիթելում [1,2]: ՊՍԱ-ի որոշումը օգտակար է շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Վիրաբուժություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ